Azerbaijan

Minor Parties


Published 9th February, 2011

Alliance Party for the Sake of Azerbaijan (Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası)

Azerbaijan Communist Party (Azərbaycan Kommunist Partiyası)

Azerbaijan Communist Party (on Platform of Marxism-Leninism) (Azərbaycan Kommunist Partiyası (Marksizm-Leninizm Platformasında))

Azerbaijan Democratic Party (Azərbaycan Demokrat Firqəsı)

Azerbaijan Democratic Party (Azərbaycan Demokrat Partiyası)

Azerbaijan Greens’ Party (Azərbaycan Yaşıllar Partiyası) www.azerbaijangreens.org

Azerbaijan Hope Party (Azərbaycan Ümid Partiyasi)

Azerbaijan Liberal Party (Azərbaycan Liberal Partiyası)

Azerbaijan National Democrat Party

Azerbaijan Social Democratic Party (Azerbaycan Sosial-Demokrat Partiyası)

Azerbaijan Social Prosperity Party (Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası)

Civic Solidarity Party (Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası)

Civil Union Party (Vətəndas Birliyi Partiyasi)

Compatriot Party (Yurddaş Partiyası)

Democratic Azerbaijan’s World (Demokratik Azərbaycan Dünyası )

Great Order Party (Böyük Qurulus Partiyasi)

Azerbaijan National Independence Party (Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası)

Azerbaijan Political Party of Democratic Reforms (Azərbaycan Demokratik Islahatlar Siyasi Partiyasi)

Justice Party (Ədalət Partiyası)

Modern Equality Party (Müasir Müsavat Partiyası)

Motherland Party (Ana Vətən Partiyası)

National Unity (Milli Birlik)

Reformist Communist Party of Azerbaijan (Azerbaycan Islahatçi Kommunist Partiyasi)

United Communist Party of Azerbaijan (Azerbaycan Vahid Kommunist Partiyasi)

Virtue Party (Fəzilət Partiyası)

Whole Azerbaijan Popular Front Party (Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasi )


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *